Rudej | Druhá galerie z vítězného tažení do Domažlic