Ludva, Starej Homolka | Dne 7.1.2006 proběhl už 5. ročník turnaje.