HB | Velmi netradiční galérka z pohárového zápasu Spartičky