Gabra | Další odevzdané body aneb sobotní odpoledne na Letné