12. HRÁČ | 16.06.2010 23:05

V tomto článku najdete jednoduchý návod, jak se stát členem Občanského sdružení DVANÁCTÝM HRÁČEM JSME MY!, tedy jak se přidat k největší a nejaktivnější skupině fanoušků Sparty! Je to velmi jednoduché a pochopit by to měl každý z Vás, pokud však budete mít jakýkoli dotaz, pošlete nám ho na e-mail os@spartaforever.cz .


1. KROK:
Zašlete na e-mail os@spartaforever.czžádost o členství v podobě:

Předmět e-mailu:ŽÁDOST O ČLENSTVÍ V OBČANSKÉM SDRUŽENÍ DVANÁCTÝM HRÁČEM JSME MY!

Text e-mailu:

SPARTA!

Jsem sparťan a mám zájem se stát členem Občanského sdružení DVANÁCTÝM HRÁČEM JSME MY!, IČ: 228 66 299, se sídlem v Praze (dále jen "sdružení"), s tím, že se zavazuji ctít všechny zásady a principy sdružení, dodržovat stanovy sdružení a platit členské příspěvky ve výši stanovené výborem sdružení. Jsem srozuměn s tím, že výbor sdružení má právo mne vyloučit ze sdružení v případě, že bych jednal v rozporu se zásadami a cíl sdružení stanovenými ve stanovách sdružení.

Ve smyslu přísl. ust. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, uděluji sdružení souhlas se zpracováním mých osobních údajů s tím, že jsem srozuměn s možností tento můj souhlas kdykoli odvolat.

JMÉNO:
PŘÍJMENÍ:
DATUM NAROZENÍ:
ADRESA:
FUNKČNÍ E-MAIL:

DVANÁCTÝM HRÁČEM JSEM I JÁ!


2. KROK:

Na účet sdružení č. 2341432329/0800 vedený u České spořitelny a.s. uhraďte členský příspěvek stanovený výborem sdružení v částce 250,- Kč na jeden kalendářní rok S UVEDENÍM VAŠEHO KONTAKTNÍHO E-MAILU ve zprávě pro příjemce.


3. KROK:

Ke každému poslednímu dni v měsíci bude provedeno v souladu se stanovami sdružení schválení nových členů výborem sdružení s tím, že členství ve sdružení vzniká následující den po schválení. Každému členovi bude nejpozději do 7 pracovních dnů po uplynutí měsíce ve kterém splnil podmínky pro členství připravena jeho KARTA sdružení s přiděleným ČLENSKÝM ČÍSLEM k vyzvednutí v našem kontaktním místě umístěném v obchodě Stylsport, Havanská 12, Praha 7.Nejméně 14 dnů před skončením jednoročního období budete kontaktováni e-mailem s možností obnovení členství. V případě neuhrazení členského příspěvku na další období členství ve sdružení v souladu s ust. čl. IV. odst. 4 stanov sdružení zaniká.


DVANÁCTÝM HRÁČEM JSME MY!Poznámka: Cílem sdružení pochopitelně není jakkoli realizovat databázi fanoušků Sparty, to nechť si dělají jiné "autority". Vaše údaje jsou nám úplně ukradené, ale bez jejich uvedení není možné 1. evidovat a individuálně rozlišit členy a 2. kontaktovat Vás v případě potřeby rychlého sdělení jakékoli podstatné informace. Na členské kartě bude uvedeno POUZE členské číslo a nikdo jiný než statutární orgán sdružení nebude mít přistup k Vašim osobním údajům.

12. HRÁČ | 16.06.2010 23:05