12. HRÁČ | 08.11.2012 17:13

Vzhledem k tomu, že Občanskému sdružení DVANÁCTÝM HRÁČEM JSME MY byla doručena před několika dny odstoupení z funkce člena a předsedy výboru sdružení a revizora sdružení, je nutné doplnit stav výboru sdružení tak, aby byl v souladu se stanovami sdružení a pochopitelně také jmenovat nového revizora sdružení. Je nám jasné, že čekají zástupy členů, kteří vědí jak na to a jsou ochotni také přidat ruku k dílu a proto se těšíme, že budeme my všichni mít z čeho vybírat:) V článku tedy naleznete pozvánku na členskou schůzi, která by měla zvolit nové složení výboru sdružení, tak aby poté výbor mohl zvolit nového předsedu sdružení. Členská schůze bude také volit nového revizora sdružení, neboť stávající revizor také odstoupil z funkce.

Pozvánka na členskou schůzi je zde: POZVANKA NA CLENSKOU SCHUZI

Odstoupivšímu předsedovi výboru sdružení a revizorce sdružení se sluší poděkovat za všechnu práci, co pro sdružení odvedli. Věříme také, že výměny přinesou trochu nového svěžího vánku do činnosti sdružení a posuneme se opět blíže k cíli, kde bychom chtěli všichni s naším sdružením být.

Těšíme se na vaši účast.

12. HRÁČ
Vzhledem k tomu, že první členská schůze se nesešla v dostatečném počtu, svoláváme na středu 28.11.2012 náhradní členskou schůzi Občanského sdružení DVANÁCTÝM HRÁČEM SPARTY JSME MY!, která bude usnášeníschopná bez ohledu na to, kolik členů se dostaví. Čas je od 19:00 a opět v Pivním klubu 300, Jirečkova ulice na Letné, Praha 7.

12.HRÁČ

12. HRÁČ | 08.11.2012 17:13