12. HRÁČ | 16.09.2013 12:32

Dne 20.9.2013 se bude konat členská schůze Občanského sdružení DVANÁCTÝM HRÁČEM JSME MY! Tato schůze bude mít za úkol schválit potřebné dokumenty za rok 2012, probrat dosavadní dění v roce 2013 a zejména prodloužit funkční období členům výboru sdružení, případně změnit obsazení tohoto výkonného orgánu sdružení pokud by k tomu směřovala vůle členů sdružení.

Rekapitulace důlažitých údajů:

Členská schůze se bude konat v tomto termínu:

Datum konání: 20. září 2013

Čas konání: 19:00 hodin

Místo konaní:restaurace Pivní klub 300 na adrese Jirečkova 15, 17000 Praha 7 - Letná

Všechny dokumenty (tzn. zprávu o hospodaření za rok 2012, zprávu o činnosti za rok 2012, návrh rozpočtu na rok 2013 a revizní zprávu za rok 2012), které je třeba schválit, budou k dispozici na schůzi a budou poté v informativním článku pochopitelně ke stažení i zde na webu včetně zápisu z členské schůze.

Kompletní pozvánka na schůzi včetně programu ke stažení zde: POZVANKA NA CLENSKOU SCHUZI

DVANÁCTÝM HRÁČEM SPARTY JSME MY!

12. HRÁČ

12. HRÁČ | 16.09.2013 12:32 Vstoupit do diskuze
2