Redakce | 02.07.2021 12:27

O přírodní katastrofě, která postihla lidi žijící na jižní Moravě ví každý a stejně tak všichni ví o tom, jak velká vlna pomoci a solidarity se okolo toho strhla. A pozadu jsme nezůstali ani my, fanoušci Sparty.

Fotky, obrázky, videa, reportáže, články atd. o vesnicích a městečkách a o smutných osudech lidí v nich žijících a postižených řáděním tornáda oběhla celou republiku a i zahraničí. Bylo hodně těžké se vžít do pocitů všech těch, kterých se tato živelní katastrofa dotkla, což jsme však všichni mohli, bylo okamžitě začít s pomocí a solidaritou. A to jak materiální, finanční či přímou pomocí na místě katastrofy. A svou malou špetkou do mlýna této obrovské vlny empatie jsme přispěli i my, sparťanští fanoušci.

Cca před týdnem se rozhodli Sparta Forever, Letenští, Fan Club Sparty a další fans skupiny uspořádat finanční sbírku na pomoc obětem postiženým řáděním tornáda na jižní Moravě a všichni jsme věřili, ne, byli si jisti, že ukážeme naše obrovské srdce, sílu a solidaritu.

A teď můžeme říci, že se nám všem povedlo opravdu něco velkého, co nemá v našem fanouškovském táboře obdoby a co překonalo násobně všechna naše očekávání. Věřili jsme ve sto, přáli si dvě stě, doufali ve tři sta, ale přes čtyři sta tisíc? Ano, sparťanští fanoušci vybrali ve finanční sbírce na pomoc jižní Moravě neuvěřitelných 486 000,- Kč!!! Obrovská částka. Nezbývá než hluboce smeknout. Moc děkujeme všem, kteří přispěli!

A tato velká suma nám dala i více možností, jak s ní naložit. Po dohodě všech jsme dospěli k tomuto řešení. Dostala se k nám totiž informace od předsedy Fanclubu Sparty Sváti Kunerta, že mezi postiženými touto katastrofou byli dva členové pobočky FCS v Hodoníně, kteří žijí v jedné z nejvíc postižených vesnic a to v Mikulčicím. Oběma jim tornádo poničilo domy a další majetek (viz fotky ve fotogalerii). A tak jsme se rozhodli, a snad máme v tom i podporu vás všech, co jste přispěli, rozdělit celkovou sumu takto. Každému z nich jsme poslali na účet jménem sparťanských fanoušků 100 000,- Kč.

A zbylou částku, to znamená 286 000,- Kč, jsme poukázali na transparentní účet další velmi poškozené obce, a to Pánova, který leží na okraji Hodonína a zůstal tak trochu osamocen a opomíjen. Částka na transparentní účet (123-3116270217/0100) města Hodonína, pod který Pánov spadá, byla odeslána kvůli dennímu limitu nadvakrát (183 900 + 102 100). Věříme, že s naším konečným řešením budete souhlasit.
Ještě jednou bychom chtěli všem strašně moc poděkovat a vyjádřit nesmírnou hrdost na nás, na Sparťany!

Redakce

Redakce | 02.07.2021 12:27 Vstoupit do diskuze
1